Milí kamarádi,

jsem rád, že Vás mohu přivítat na webových stránkách projektu "Přírodní krásy domova - Voticko". Na těchto stránkách najdete základní informace o chráněných územích Voticka. V současnosti jsou zpracovány lokality Přírodní rezervace Podhrázský rybník, Přírodní památka V Olších a Přírodní památka Roudný. Další lokality, především pak lokality soustavy NATURA 2000, budou doplněny později.

K jednotlivým lokalitám jsou navíc, mimo základní informace připraveny též pracovní listy pro žáky 6. a 7. a 8. a 9. tříd základních škol. Doufáme, že se tyto pracovní listy, stejně jako informace uvedené na těchto stránkách stanou příjemným společníkem při výuce přírodopisu i mimo ni. 

Za autorský kolektiv Mgr. et Mgr. Josef Senčíkhttps://www.ekologievpraxi.cz