Pracovní listy a textové otázka

Pracovní listy najdete na liště po levé straně.

 

Testové otázky:

 

1. Kde najdeme Přírodní rezervaci Podhrázský rybník?

a) Severně od Votic.

b) Jižně od Votic.

c) Východně od Votic.

 

2. Kde najdeme Přírodní památku V Olších?

a) Nedaleko Miličína.

b) Nedaleko Prahy.

c) V Táboře.

 

3. Kde najdeme Přírodní památku Roudný?

a) Severně od Votic.

b) Jižně od Votic.

c) Na hranici CHKO Blaník.

 

4. Co znamená zkratka CHKO?

a) Chráněné okolí.

b) Chráněná krajinná oblast.

c) Chlouba okolí.

 

5. Co je to Červená kniha?

a) Kniha s červenými deskami.

b) Seznam vzácných druhů rostlina živočichů, které nemusejí být chráněny zákonem.

c) Kuchařská kniha našich babiček.

 

6. Jaké dnes chráněné území, bylo chráněno již od roku 1838?

a) Národní park České Švýcarsko.

b) Národní přírodní rezervace Žofínský prales.

c) Pražská zoologická zahrada.

 

7. Co znamená zkratka NPP?

a) Národní přírodní památka.

b) Národní placené parkoviště.

c) Naše přírodní podmínky.

 

8. Jaké CHKO leží Voticím nejblíže?

a) CHKO Šumava.

b) CHKO Blaník.

c) CHKO Český ráj.

 

9. Co představuje NATURA 2000?

a) Soustava lokalit, které chrání druhy významné z celoevropského měřítka.

b) Soustava dvou tisíců nejvzácnějších druhů rostlin.

c) Soustava dvou tisíců nejvzácnějších druhů živočichů.

  

10. Co znamená zkratka PO?

a) Pozor obr.

b) Pomocná obora.

c) Ptačí oblast.

 

11. Jak můžeme v přírodě poznat, že se nacházíme na hranici chráněného území?

a) Na stromech je znázorněno červené pásové značení.

b) Po obvodu chráněného území je vysoký neprůstupný plot.

c) Kolem chráněného území pochodují nepřetržitě hlídky ochránců přírody.

 

12. Proč byly na hráze rybníků sázeny stromy?

a) Zpevňují hráz.

b) Na hrázích se stromy nevyskytují.

c) Sloužili především jako zdroj dřeva na otop místním mlynářům.

 

13. Kdo je ornitolog?

a) Člověk, který se věnuje orientálnímu umění.

b) Člověk, který se zajímá o ptáky.

c) Člověk, který se zajímá o zubní léčbu.

 

14. Který z následujících druhů je kriticky ohrožený?

a) Orel mořský.

b) Kachna divoká.

c) Polák velký.

 

15. Kdy se u nás můžeme setkat s tahy ptáků?

a) V zimním období od ledna do nora.

b) V jarním a podzimním období.

c) V letním období na přelomu července a srpna.

 

16. Jak je ochmýřené mládě čápa černého?

a) Až do dospělosti nemá žádné chmýří.

b) Barva chmýří je stejná jako barva peří u dospělce.

c) Bílé.

 

17. Kde se můžeme setkat s litorálním pásmem?

a) Pouze u rybníků.

b) Pouze u rybníků a jezer.

c) U rybníků, jezer i moří.

 

18. Proč se v době půstu v období středověku a novověku, mohly jíst ryby?

a) Byly levné a k dostání v každém supermarketu.

b) Ryby nebyly považovány za maso.

c) Každý měl právo si bezplatně lovit v řekách a rybnících.

 

19. Kolika let se může dožívat dub letní?

a) až sta let.

b) Až pěti set let.

c) Až patnácti set let.

 

20. Kde se narodil Rudolf Fantyš?

a) Ve Voticích.

b) V Táboře.

c) V Miličíně.

 

21. kde se můžeme setkat s Českou sibiří?

a) V severních Čechách.

b) Ve vrcholových partiích Šumavy.

c) V Oblasti Miličína a Mladé Votice.

 

22. Kdy kvete bledule jarní?

a) V jarních měsících.

b) V pozdních letních měsících.

c) Pouze na podzim.

 

23. Kdo je autorem termínu Česká sibiř?

a) Jan Nepomucký.

b) Jan Neruda.

c) Jan Herben.

 

24. Jaké lesy byly původně v okolí Miličína?

a) Pouze smrkové.

b) Pouze borové.

c) Především bukové.

 

25. Jaký z uvedených druhů lze považovat za pionýrský?

a) Břízu.

b) Jabloň.

c) Hrušeň.

 

26. Co je to entomofauna?

a) Vyhynulí živočichové.

b) Bezobratlí živočichové.

c) Pouze nelétaví ptáci.

 

27. Jak získávaly Keltové zlato v okolí Roudného?

a) Hlubinnou těžbou.

b) Pouze vyhledáváním v lesích.

c) Především rýžováním v potocích.

 

28. Odkud pochází doposud nejstarší nález zlatého šperku z našeho území?

a) Z Prahy.

b) Z Písecka.

c) Z Benešovska.

 

29. Jak se nazývaly jedny z nejstarších mincí, které byly raženy na našem území?

a) Mincovky.

b) Perleťovky.

c) Duhovky.

 

30. Jak rychle dokáže běhat ještěrka obecná?

a) Rychlostí až 100 km/hod.

b) Rychlostí až 10 km/hod.

c) Rychlostí až 30 km/hod.

 

  

Správné řešení:

1. a), 2. a), 3. c), 4. b), 5. b), 6. b), 7. a), 8. b), 9. a), 10. c), 11. a), 12. a), 13. b), 14. a), 15. b), 16. c), 17. c), 18. b), 19. c), 20. c), 21. c), 22. a), 23. c), 24. c), 25. a), 26. b), 27. c), 28. b), 29. c), 30. c).https://www.ekologievpraxi.cz